Bijna de helft van de Europese bevolking surft wel eens op het internet. Bedrijven kunnen nog mooiere cijfers voorleggen: negen op de tien Europese ondernemingen zijn online. Dit blijkt uit een vorige week gepubliceerd rapport van Eurostat, de dienst Statistiek van de Europese Unie.

In het eerste kwartaal van 2004 maakte 47 procent van de Europese bevolking tussen 16 en 74 jaar oud wel eens gebruik van het internet. Vooral bij jongeren is het internet populair: bijna driekwart van de jongeren tussen 16 tot 24 jaar is online. Met het toenemen van de jaren daalt evenwel het internetgebruik: net de helft van de 25- tot 54-jarigen is online, in de leeftijdscategorie 55 tot 74 jaar zakt dit percentage tot minder dan een kwart.

Traditiegetrouw wordt de topdrie gedomineerd door Scandinavische landen. In het eerste kwartaal van vorig jaar was 82 procent van de Zweedse bevolking online, gevolgd door Denemarken (76 procent) en Finland (70 procent). Hekkensluiter is Griekenland, waar het internet slechts bij 20 procent van de bevolking is ingeburgerd.

De cijfers moeten wel gerelativeerd worden: niet voor alle lidstaten waren de nodige gegevens beschikbaar. Zo ontbrak cijfermateriaal over het internetgebruik bij particulieren in België en Nederland, waardoor de cijfers enigszins een vertekend beeld geven.

Voor bedrijven waren er meer gegevens beschikbaar. Gemiddeld maakte 89 procent van de bedrijven met minstens tien werknemers in het eerste kwartaal van 2004 gebruik van het internet. Ons land scoort hier uitstekend: 96 procent van de Belgische ondernemingen was tijdens de onderzochte periode verbonden met het internet, waarvan 70 procent met een breedbandverbinding.

Slechts twee landen doen beter: zowel Deense als Finse bedrijven tekenen een internetgebruik op van 97 procent. Nederland doet het iets minder goed: 88 procent van de Nederlandse bedrijven gebruikte begin 2004 het internet, slechts 54 procent deed dit via een breedbandverbinding.

External links

Eurostat