De constante afleiding die e-mails, SMS-berichten en chats veroorzaken, vormen een grotere bedreiging voor het IQ en de concentratie dan cannabis, zo blijkt uit recent onderzoek.

Het onderzoek werd geleid door Glenn Wilson, een psychiater die werkzaam is voor de Londense universiteit King’s College. Hij voerde 80 tests uit voor TNS Reseach, dat op zijn beurt was ingehuurd door HP.

De deelnemers kregen regelmatig een nieuw tekstbericht toegestuurd terwijl ze tegelijkertijd vragen en opdrachten kregen voorgeschoteld. De proefpersonen bleken de berichten niet met rust te kunnen laten en openden ze terwijl ze nog met een andere taak bezig waren. De gevolgen voor de productiviteit waren enorm.

Slaperigheid, lusteloosheid en een gebrek aan concentratie namen alarmerende vormen aan bij de 1.100 mensen die aan het onderzoek deelnamen. Met name e-mails blijken een verslavende werking te hebben die niet onderdoet voor die van softdrugs.

Bij het uitvoeren van de opdrachten bleek onder invloed van e-mail het IQ van de deelnemers met tien punten gedaald. Bij het gebruik van cannabis is dit vier punten.

Volgens de onderzoekers was het totale gebrek aan discipline bij het verwerken van e-mails de schadelijkste factor. Dr. Wilson en zijn collega’s ontdekten dat de deelnemers een bijna dwangmatige neiging hadden elk binnenkomend bericht meteen te beantwoorden, waardoor ze zich op den duur niet meer op hun opdrachten konden concentreren.

Ook de goede manieren gaan de deur uit als er e-mail binnenkomt. Eén op de vijf deelnemers onderbrak zijn maaltijd of een gesprek om een binnenkomend bericht te lezen. Negen van de tien deelnemers vindt dit eigenlijk grof, maar tegelijkertijd vind een derde dat dit soort gedrag inmiddels acceptabel is geworden.