Dat bestaande abonnees het aantal uitnodigingen voor Gmail zagen toenemen van vijf tot vijftig is een eerste indicatie. En nu dat Google zelf meer mensen uitnodigt, lijkt de officiële opening van de Gmail-dienst niet veraf.

Aanvankelijk was het heel moeilijk om een Gmail-account vast te krijgen. Google wakkerde de hype nog meer aan door Gmail een exclusief gebeuren te maken. Enkel mensen die een invite ontvingen, mochten intekenen op de maildienst. Een op het eerste zicht wat opmerkelijke zet, vooral gegeven de hype rond de dienst, maar wel een PR-triomf die een Gmail-account bijzonder gegeerd maakte.

Het is niet bekend hoeveel mensen op dit moment tot de dienst zijn toegelaten. Met de recente verruiming van de hoeveelheid invitaties die elke bestaande abonnee mag versturen, kan het aantal abonnees niet klein zijn. Google heeft recent ook meer mensen uitgenodigd die bij de voorstelling van de dienst een aanvraag voor een Gmail-account indienden.

Een recent rapport wijst uit dat Gmail tot op heden vooral bij de Hotmail-dienst van Microsoft klanten ronselde. Tussen 52 en 56 procent van de mensen die overschakelen naar Gmail zijn van Hotmail afkomstig – tegen 24 tot 34 procent van Yahoo!. De gegevens zijn afkomstig van Return Path, een dienst die helpt bij het overzetten van gegevens van de ene webmaildienst naar een andere. Het cijfermateriaal zegt dus enkel iets over zogenaamde ‘switchers’, en niets over mensen voor wie Gmail een eerste ervaring met webmail is.

Recent bracht Google een reeks nieuwe functies voor Gmail. Hoewel dat aanvankelijk onmogelijk was, kan mail nu ook per POP worden afgehaald, is er een officiële Notifier die vanuit de systeembalk waarschuwt als er een nieuw bericht arriveert, en is het invoeren van contacten uit mailapplicaties zoals Outlook sterk verbeterd.