Heel wat Belgische surfers zijn niet te spreken over de mogelijke extra heffing op nieuwe pc’s. Als antwoord heeft de gebruikersorganisatie van Telenet-klanten een online petitie tegen de taksheffing opgezet. Op minder dan een dag tijd werden er al bijna 1.800 handtekeningen verzameld.

Met de petitie wil Tik, een organisatie van Telenet-klanten, reageren op de ontwerptekst van de nieuwe wet op auteursrechten. Daarin wordt de overheid de mogelijkheid gegeven om op een latere datum een heffing op computers te plaatsen, ter compensatie van kopieën die voor eigen gebruik worden gemaakt. Het bedrag, dat geraamd wordt op 30 tot 40 euro per pc, zou niet naar de overheid maar naar auteursgenootschappen vloeien.

Tik vindt de voorgestelde heffing echter oneerlijk. Er is immers al een gelijkaardig taks op gegevensdragers, zegt de organisatie. Deze zogenaamde Auvibel-heffing maakt beschrijfbare cd’s als 12 eurocent en beschrijfbare dvd’s 59 eurocent duurder, en dient als compensatie voor eigen kopieën van muziek-cd’s en dvd’s. De organisatie heeft daarnaast een probleem met het achterliggende idee: “Men gaat er bij dit wetsvoorstel dus van uit dat een pc vooral gebruikt wordt voor kopiëren van muziek, alsof alle pc-gebruikers criminelen zijn.”

De ontwerptekst moet nog door het federaal parlement goedgekeurd worden. Bij de eerste behandeling, die in een parlementaire commissie gebeurde, kreeg het voorstel de steun van alle regeringspartijen (behalve SP.a), terwijl de oppositie samen met de SP.a tegen was. De stemming in de Kamer kan echter anders lopen, al lijken vooral de MR en PS verknocht aan de heffing.

Maar zelfs na een goedkeuring door het parlement is het niet zeker of de heffing er op korte termijn zal komen. De bevoegde minister, Marc Verwilghen, heeft in kranteninterviews aangegeven dat hij niet zou overgaan tot het instellen van de extra belasting. Die garantie is er echter niet na een eventuele federale regeringswissel.

External links

Petitie Tik