Een team van Amerikaanse onderzoekers heeft aangetoond dat apparaten direct vanuit het brein kunnen worden bediend. Vier proefpersonen, waaronder twee gedeeltelijk verlamde rolstoelgebruikers, lieten een cursor over het beeldscherm bewegen via een petje dat hun hersenactiviteit registreerde.

Het ‘denkpetje’ bevat 64 elektroden en werkt door het simpelweg op het hoofd te zetten. Voor de gemeten breinactiviteit wordt geen enkele zenuw of spier gebruikt, zodat ook verlamde mensen de ‘denkpet’ kunnen gebruiken.

Het onderzoeksteam uit New York deed verslag over haar bevindingen in de publicatie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). “Uit de resultaten blijkt dat elektronische impulsen uit het brein via de schedel kunnen worden opgevangen en dat mensen via deze impulsen een cursor snel en precies kunnen laten bewegen in twee richtingen”, aldus de onderzoekers Jonathan Wolpaw en Dennis McFarlane.

De vier proefpersonen werden beter in het aansturen van de cursor naarmate ze het vaker probeerde. De twee gedeeltelijk verlamde personen presteerden beter dan de andere twee. Volgens de onderzoekers is dit wellicht omdat hun hersenen gewend zijn zich aan te passen aan wisselende omstandigheden, of omdat deze mensen simpelweg meer gemotiveerd waren.

Het team hoopt dat de technologie uiteindelijk kan worden gebruikt voor het direct via het brein aansturen van onder andere gemotoriseerde rolstoelen, robotarmen of zelfs protheses.

External links

Proceedings of the National Academy of Sciences