Wie met een ernstige chronische ziekte wordt geconfronteerd en het internet gebruikt om kennis in te winnen, kan zijn gezondheid schaden. Dat blijkt uit een recent rapport onder 4000 patiënten. In veel gevallen worden doktersadviezen door de toegenomen kennis minder serieus genomen.

Patiënten putten wel steun uit het internet, meldt de Cochrane Collaboration, een onafhankelijke non-profit instelling die het onderzoek in opdracht van de Universiteit van Londen uitvoerde. Zo blijken de ervaringen van lotgenoten een steun in de rug, maar patiënten die aan de hand van internetadviezen zelf dokter speelden, zijn meestal slechter af dan degenen die alleen de doktersadviezen opvolgden.

Ook het idee meer van de ziekte te weten, werd door deelnemers als positief omschreven. Toch blijken er nadelen te kleven aan te veel, soms weinig wetenschappelijke informatie. Zo verliezen patiënten de angst voor hun aandoening en volgt soms een gevoel van zelfoverschatting, waarbij adviezen van de arts niet langer worden opgevolgd.

Patiënten die op basis van het internet hun eigen behandeling uitstippelen, zijn daarmee vanuit medisch oogpunt slechter af dan patiënten die het behandelplan van de arts volgen. Ook deelnemers aan zelfhulpgroepen op het internet zijn veelal ongezonder.

Een ander recent Brits onderzoek zou hebben aangetoond dat veel medische informatie bovendien fout of achterhaald is. De grote hoeveelheid toegankelijke gegevens zou hypochondrie – het inbeelden van ziektes – aanwakkeren, aldus die studie.

External links

Cochrane Collaboration