Een fonds dat tipgevers beloont met een cheque van 100.000 tot 250.000 dollar, kan erg nuttig zijn in de strijd tegen spam. Dat concludeert de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) in een rapport voor het Congres. Het onderzoek is een gevolg van de nieuwe CAN-SPAM wetgeving die in januari van kracht ging.

De FTC onderzocht of een “lokkertje” interessante informatie over spammers kan opleveren. Uit een studie van 60 spamdossiers concludeerde de commissie dat de politiediensten moeite hebben om spammers te identificeren en voldoende geloofwaardig bewijsmateriaal tegen hen te verzamelen. “Als er een beloningssysteem ontwikkeld werd dat deze hindernissen uit de weg ruimde, zou dat de effectiviteit van de CAN-SPAM wet verbeteren”, schrijft de FTC in haar eindrapport.

Volgens de FTC komt de meest interessante informatie over spammers van informanten. Vooral familieleden, zakenpartners en werknemers van een spammer kunnen het onderzoek in een stroomversnelling brengen. Tipgeld kan hen de stap naar de politie doen zetten. Potentiële tipgevers wegen volgens de FTC een beloning echter af tegen het gevaar hun inkomen te verliezen of zelf aangeklaagd te worden wegens hun bijdrage aan de spamactiviteiten.

“De Commissie kan met geen enkele graad van zekerheid bepalen welk bedrag groot genoeg kan zijn om deze twijfels te overwinnen”, zegt het verslag. “Maar we denken dat een som rond de 100.000 en in sommige gevallen zelfs zoveel als 250.000 dollar een redelijke schatting is.” Zelfs met zo’n hoge bedragen zullen sommigen hun informatie echter achterhouden. De voordelen van een beloningsprogramma blijven uiteindelijk onzeker, concludeert de FTC.