Drie studenten van de universiteit van Antwerpen hebben een robot gemaakt die tekst omzet naar gebarentaal. De robot kwam tot stand als onderdeel van een masterproef en wordt mede mogelijk gemaakt door de neus-keel-oordienst Sint-Augustinus Antwerpen. De robot bestaat uit 3D-geprinte onderdelen en een Arduino, waardoor hij niet alleen goedkoop is maar ook door iedereen gebouwd kan worden.

Aslan

Het project Aslan – Antwerp’s Sign Language Actuating Node – werd in 2014 gestart en moet een oplossing bieden voor het nijpende tekort aan tolken. “Ik praatte met enkele vrienden over het tekort aan gebarentolken in België en met name in Vlaanderen,” vertelt Stijn Huys, één van de studenten. “Ik wou bovendien in robotica een masterproef doen. Deze twee dingen zijn samengekomen in ons project.”

Samen met twee andere industrieel ingenieursstudenten van de Universiteit Antwerpen ontwierp Huys een robothand. Het toestel bestaat uit 25 onderdelen die je met een 3D-printer kan afdrukken, 16 servomotoren, 3 motorcontrollers en een Arduino Due.

“Door in te spelen op de behoeften van de Vlaamse doven proberen we niet alleen een betaalbare, maar ook een makkelijk te gebruiken menselijke robot te ontwerpen. Deze kan dan gebruikt worden als gebarentolk, om zo de communicatiekloof tussen de horende en de dove gemeenschap op te vangen,” schrijft het team op hun website.

Toekomst

Momenteel bestaat Aslan uit slechts één arm en hand en kan hij enkel tekst omzetten in gebarentaal. Hier willen de studenten in de toekomst verandering in brengen. Ze willen de robot van twee armen en een gezicht voorzien, om alle gebaren en gezichtsexpressies te tonen. Doordat spraakherkenning blijft verbeteren, wordt het bovendien mogelijk om spraak naar gebaren om te zetten.