Volgens het federale actieplan “Digital Belgium”, opgesteld door minister Alexander De Croo (Open VLD), moeten zowel burgers als ondernemingen tegen 2020 in staat zijn om alle contacten met de overheid digitaal te laten verlopen. Die doelstelling lijkt nog een ver-van-ons-bedshow, want uit cijfers van de Barometer van de informatiemaatschappij blijkt dat slechts 54,9 procent van de Belgen gebruik maken van de onlinediensten.

Overheidsformulieren

Het cijfer is nog aan de lage kant, maar overstijgt wel al het vooropgestelde doel van 50% tegen 2015. Ten opzichte van 27 andere Europese landen eindigen we in de eerste kolom, op de tiende plaats. Ongeveer een op drie Belgen maakte gebruik van het internet om hun overheidsformulieren in te vullen. Opvallend is dat deze taak vaker door mannen (38,1%) dan door vrouwen (31,7%) werd verricht.

38,1% van de particulieren hebben geen internet gebruikt om ingevulde formulieren naar de overheid te zenden, ook al beschikten zij over de in te vullen formulieren. De redenen zijn uiteenlopend: 28% verkiest zich ter plaatse te begeven, 22% heeft meer vertrouwen in een verzending per post, 18% geeft toe niet over de nodige vaardigheden te beschikken, 18% verklaart dat iemand anders dit in hun plaats heeft gedaan en 10% geeft aan bezorgd te zijn over de bescherming en de beveiliging van hun persoonlijke gegevens.

Tax-on-web

Het aantal belastingaangiften via Tax-on-web is met drie procent gestegen tegenover 2012 naar 54 procent: 3.682.908 elektronische aangiften van persoonsbelasting werden ingevuld. 42% van de belastingplichtigen deed dat zelf, een derde schakelde de hulp in van iemand anders en een vierde vroeg raad bij ambtenaren. Sinds 2010 zijn er meer elektronische aangiften dan papieren.

De aanmelding in tax-on-web vereist het gebruik van een beveiligde authenticatiemethode, via een token of via een elektronische identiteitskaart (eID). Een derde methode via de smartphone werd voorgesteld in 2016. Met de app itsme wordt het in 2018 mogelijk om veilig in te loggen en je persoonsbelasting te vereffenen.

Authenticatie via eID wint elk jaar terrein: 73,71% van de online belastingindieners maakten er in 2016 gebruik van, ten opzichte van 65% in 2014. De mobiele methode zal waarschijnlijk pas volgend jaar echt doorbreken.