België moet zich gaan verantwoorden bij het Europees Hof van Justitie. De Europese Commissie stuurt ons land, samen met Kroatië en Slovakije, door naar de rechtbank wegens het niet naleven en tijdig omzetten van de ‘Broadband Cost Reduction Directive’ (BCRD). Die richtlijn werd uitgevaardigd in 2014 en moest tegen 1 januari 2016 zijn omgezet naar plaatselijke regelgeving. De drie landen lopen evenwel anderhalf jaar achter.

Kroatië heeft ondertussen al laten weten dat het in de laatste fase zit van de omzetting. De andere twee landen staan er minder goed op. Als België en Slovakije door het Hof worden veroordeeld, lopen ze het risico een dagelijkse dwangsom te moeten betalen.

De BCRD stipuleert dat lidstaten de uitrol van snel internet tot 30 procent goedkoper moeten maken door bestaande infrastructuur zoals tunnels, leidingen en torens te hergebruiken en sectoren als die van energie, water, transport en infrastructuur te optimaliseren in de context van internet. Op die manier moet een groter deel van de bevolking toegang krijgen tot snel internet, wat uiteindelijk de eengemaakte markt ten goede moet komen.

80 procent van de kosten die bij een uitrol van snel internet komen kijken, zijn namelijk te wijten aan ingenieurswerken zoals het opbreken van wegen en het bouwen van leidingen en tunnels. Aangezien België zich als lid van de EU ertoe verbonden heeft alle richtlijnen van de Commissie om te zetten naar lokale regelgeving, mag het zich nu verwachten aan een sanctie.