Het Europese Parlement wil iets doen aan de korte levensduur van producten. Ze willen geplande veroudering van toestellen de kop in drukken en het eenvoudiger maken om toestellen te herstellen. Het Parlement heeft een lijst met richtlijnen klaar die niet alleen goed zijn voor de consument, maar eveneens voor het milieu.

Geplande veroudering

De Europese Unie wil robuuste, eenvoudig te herstellen en kwalitatieve producten promoten met behulp van een EU-label. Dat label zal zich focussen op de duurzaamheid, milieuvriendelijke features en de herstelbaarheid van producten. Het label wordt niet perfect, maar vormt de ideale manier voor bedrijven om de kwaliteit van hun producten in de verf te zetten. Bovendien geeft het label consumenten de kans om op een objectieve manier toestellen met elkaar te vergelijken.

Verder wil het Europese Parlement geplande veroudering terugdringen. Deze methode houdt in dat bedrijven iets aan de software of hardware veranderen, waardoor het product na een bepaalde gebruiksduur kapot gaat. Consumenten worden hierdoor gedwongen om sneller een nieuw toestel aan te schaffen. De EU gaat op zoek naar een manier om deze prakijken te detecteren en zal gepaste maatregelen nemen tegen bedrijven die geplande veroudering toepassen.

Herstelbaarheid

Ten slotte wil het Europese Parlement aanmoedigen dat we toestellen laten repareren in plaats van deze weg te gooien. Ze vragen dat bedrijven belangrijke componenten, zoals batterijen en LED’s, niet vastlijmen in het toestel, behalve wanneer dat gebeurt om veiligheidsredenen. Hierdoor kan je een kapotte batterij erg eenvoudig vervangen.

Bovendien geeft het Parlement consumenten de mogelijkheid om naar een onafhankelijke reparateur te gaan. “Technische, veiligheids- of softwareoplossingen die voorkomen dat herstellingen worden uitgevoerd door iemand anders dan goedgekeurde firma’s moeten worden ontmoedigd,” schrijft het Europese Parlement.