De grijze antennes zijn voorzien van een beperkt aantal tranceivers. Iedere tranceiver kan één telefoongesprek verwerken.

Een voorstel over verwittigingen bij noodsituaties, dat werd voorgelegd aan de Kamer, is goedgekeurd. Het voorstel stipuleert dat burgers in een crisiszone snel en gratis op de hoogte moeten gebracht worden. De Kamer zette unaniem het licht op groen, zegt Knack, en keurde daarmee het wettelijk kader goed. Onder noodsituaties vallen aanslagen, rampen en andere noodsituaties.

[related_article id=”187576″]Providers zullen in geval van nood een tekst krijgen van het Crisiscentrum, waarna een zone wordt afgebakend. Ontvangers krijgen dan info over het wat en waar, en welke stappen ze best ondernemen. Mogelijke ontvangers worden geïdentificeerd door middel van antennes die zich in een zone bevinden en waarmee gsm’s verbonden zijn. De locatiedata wordt dan bijgehouden tot de ramp geweken is, waarna ze verwijderd moeten worden. Op die manier wordt rekening gehouden met de privacy van de ontvangers, aldus Alexander De Croo.

Sinds 2014 loopt reeds een gelijkaardig proefproject in 33 gemeentes. Inwoners van die gemeentes konden zich vrijblijvend inschrijven. Het systeem werd slechts één keer gebruikt bij een brand in Zelzate waarbij giftige gassen vrijkwamen. Vanaf 2017 wordt dat systeem nu uitgerold over heel België, voor iedereen.