Europese burgers zullen dan toch niet beperkt worden tot 90 dagen gratis roamen binnen de EU. De Europese Commissie heeft zijn voorstel herwerkt om roaming het hele jaar door gratis te maken.

Na jarenlang onderhandelen raakte Europa het er in de zomer van 2015 eindelijk over eens om de roamingkosten binnen de EU vanaf midden 2017 af te schaffen. Al werd daar wel meteen de kanttekening bij gemaakt dat een fair use policy zou worden toegepast. Heel concreet was dat nog niet, tot de Commissie eerder deze maand het voorstel op tafel legde om de gratis roaming tot 90 dagen per jaar te beperken. Commissievoorzitter Juncker vond dat niet voldoende en stuurde de betrokken eurocommissarissen opnieuw naar de tekentafel.

Heel het jaar

Er is nu een nieuw wetsvoorstel klaar dat bepaalt om roaming wel doorheen het hele jaar gratis aan te bieden binnen lidstaten van de Europese Unie. Reis je als Belg naar een ander land binnen de EU, dan kan je daar mobiel surfen, bellen en sms’en aan dezelfde tarieven die je in België betaalt. Zonder meerkost en ongeacht de duur van je verblijf.

In het voorstel, dat nog ter goedkeuring aan de lidstaten moet worden voorgelegd, is wel nog steeds sprake van een fair use policy in de vorm van een aantal mechanismen tegen misbruik. Zo mag je niet zomaar een simkaart in het buitenland aanschaffen – bijvoorbeeld in Letland, waar de tarieven een stuk lager liggen – om die systematisch in eigen land te gebruiken. Voor grensarbeiders, expats en Erasmus-studenten kan wel een uitzondering worden gemaakt.

Extra kosten

Daarnaast zullen operatoren toch nog altijd een extra bedrag mogen aanrekenen wanneer zij bepaalde tekenen van misbruik vaststellen. Zo zal iemand die thuis nauwelijks mobiele data verbruikt, maar in het buitenland plots heel veel, mogelijk toch roamingkosten worden aangerekend. De operatoren moeten de klanten daarover altijd eerst op de hoogte brengen.

Ook wanneer blijkt dat de gratis roaming in een bepaald land een negatief effect heeft voor binnenlandse klanten (bijvoorbeeld in de vorm van een prijsverhoging), kunnen de operatoren van de nationale regulatoren toestemming krijgen om toch roamingkosten in rekening te brengen. Hiermee wil de Commissie met name de populaire vakantielanden tegemoet komen.

In beide gevallen geldt dat operatoren maximaal 4 cent per belminuut, 1 cent per sms of 0,85 cent per megabyte mogen aanrekenen.