LeasePlan voert ieder jaar een grootschalige studie uit onder bestuurders in Europa, India, Australië en de Verenigde Staten. Van de bijna 4.000 ondervraagde bestuurders in 2015 wil 71 procent met een zelfrijdende auto rijden. 57 procent van deze bestuurders geeft toe hierover een tikje zenuwachtig te zijn, terwijl 14 procent zich volledig op zijn gemak zou voelen in een zelfrijdende auto.

In België wil maar liefst 77 procent van de ondervraagden een zelfrijdende auto hebben. Hiermee doen we het beter dan het gemiddelde, maar in Denemarken en Nederland ligt dit percentage met 83 procent nog een stukje hoger.

In Griekenland zijn ze daarentegen niet te spreken over autonome wagens. Slechts 51 procent van de autobestuurders zou zich namelijk comfortabel voelen om een zelfrijdende auto uit te proberen. 46 procent van de Grieken geeft zelfs aan helemaal niet in een autonome wagen te willen stappen.