De Belgische wetgeving voor drones werd vandaag eindelijk van kracht. Ruim na de meeste landen heeft België zelf regels klaar, al blinken die niet uit in laksheid. Wij vatten de essentie samen. Heb je een drone? Dan is de kans groot dat de wetgeving ook jou treft, zelfs als het om een goedkoop exemplaar gaat.

Recreatief dronegebruik is toegestaan, al zijn de vereisten eerder strikt. De beperkende dronewetgeving is niet van toepassing op drones die minder dan één kilogram wegen en lager dan 10 meter blijven, zolang de vlucht boven privédomein plaatsvindt. De privacywetgeving is van kracht, al treedt het besluit hier niet in detail. Staat de tuin van je buur op je beelden, dan kan die in ieder geval komen klagen. Wanneer je privédomein een industrieel complex is, moet je drone eveneens aan de grond blijven. Het is vanaf nu ook wettelijk bepaald dat je geen personen in gevaar mag brengen, maar laten we hopen dat je daar geen wetgeving voor nodig hebt.

Speelgoed

Concreet wil dat zeggen dat je met erg goedkope drones mag vliegen. Denk aan de dingen die je in je lokale speelgoedwinkel vindt. Een Parrot Bebop mag je dus nog net met een gerust hart boven je privétuin bedienen, een DJI Phantom weegt al te zwaar. De meeste drones waarmee je iet of wat deftig kan filmen, kunnen veel hoger en wegen zwaarder. Zelfs een drone als de Bebop heeft een automatische terugkeerfunctie waarbij de hoogtelimiet van 10 meter overschreden wordt. Die mag dus niet zomaar geactiveerd worden.

Sorry Amazon

Ben je in het bezit van een deftige drone, dan wil dat niet zeggen dat je die nu in de kast moet stoppen. Het wil enkel zeggen dat de specifieke bepalingen van de wetgeving wel van toepassing zijn. Concreet betekent dat dat je nooit of te nimmer gewassen mag besproeien en dat de plannen van Amazon om leveringen per drone af te droppen in ons land al preventief gefnuikt zijn: dergelijk gebruik is uitdrukkelijk verboden. Wil je met je Phantom of Parrot boven de 10 meter vliegen, dan moet je een attest behalen. Bovendien mag je een heus logboek bijhouden.

Dronebewijs

Een attest is vergelijkbaar met een rijbewijs: je moet minstens 16 jaar oud zijn en een theorie-opleiding hebben gevolgd. Vervolgens is het tijd voor een praktisch examen bij een professionele examinator. Echte piloten zijn vrijgesteld van de vereiste.

Met een dronebewijs op zak mag je aan de slag met vliegtuigjes die maximaal 5 kilogram wegen en dat tot op een hoogte van 45,72 meter. Waarom precies die hoogte? Omdat de relevante wetgeving op dit punt is overgeschakeld van het metrische naar het Amerikaanse systeem: 150 voet is het plafond. Gezond verstand is van toepassing, uiteraard mag je ook met een attest niet naast vliegvelden of boven fabrieken gaan toeren.

Extra categorie voor pro’s

Volstaan die beperkingen niet voor jouw plannen, dan kan je een ‘Bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA’ halen, een elite-dronebewijs zeg maar. Daarvoor moet je 18 jaar zijn en een aanzienlijk uitgebreidere opleiding volgen. Iedere drone die binnen de wetgeving valt moet gecertificeerd zijn, maar dat is de taak van de fabrikant. Jij mag dus geen obscuur Chinees luchtvaartuig naar België verschepen om daarmee rond te vliegen.

Concreet is de dronewetgeving, het veelvuldig uitgestelde laatste wapenfeit van minister van Mobiliteit en Luchtvaart Galant, die intussen om andere dringende redenen ontslag moest nemen, erg beperkend. Veel toestellen die vandaag als speelgoed of bijna-speelgoed verkocht worden kunnen niet meer gebruikt worden. Zelfs boven een verlaten weiland mag je met je goedkope drone zonder geldig attest niet hoger vliegen dan tien meter, ook wanneer je de grond waarboven je vliegt bezit.

Strafmaat?

Wat ontbreekt in het besluit van de ex-minister is een duidelijke strafbepaling. Je dronebewijs kan afgepakt worden bij misbruik, maar wanneer je met je drone toch op 11 meter boven je tuin toertjes maakt, dan is het niet meteen duidelijk of daar een boete van 5 euro dan wel een levenslange gevangenisstraf met verbeurdverklaring van je vermogen tegenover staat.