Wikipedia, de bekende online encyclopedie, stelt een nieuwe manier voor waarop gebruikers artikels zullen kunnen raadplegen in de toekomst. Met zijn nieuwe tekst-naar-spraak-motor zal je op een zonnige dag achterover kunnen leunen in je hangmat terwijl er informatie vanuit de Wikipedia-artikels wordt voorgelezen.

Zweeds, Engels en Arabisch

De populaire website ging een samenwerking aan met de Koninklijke Technische Hogeschool van Stockholm (KTH). Daar ontwikkelden ze de spraak-engine die speciaal voor Wikipedia zal worden geoptimaliseerd.

“In de eerste plaats is het de bedoeling om te focussen op de Zweedse taal”, aldus professor Gustafson van KTH. “Daarna willen we ook een Engelse stem toevoegen, wat vrij eenvoudig zou moeten zijn gezien de grote hoeveelheid open source bronnen die daarvoor beschikbaar zijn. Ten slotte zullen we nog werken aan een Arabische stem, al zal dat eerder een soort van concept worden.”

Crowdsourcing

Volgens de Zweedse afdeling van Wikimedia was er een grote vraag naar voorgelezen content voor de encyclopedie. Niet alleen zal de tool een geweldig hulpmiddel kunnen worden voor blinden en slechtzienden, maar liefst 25 procent van Wikipedia’s maandelijkse gebruikers, zo’n 125 miljoen mensen, zou bovendien de voorkeur geven aan gesproken tekst boven geschreven.

Wikipedia maakt duidelijk dat zijn nieuwe spraak-engine een open source-project is. Naast de ondersteuning voor de drie talen die het in samenwerking met KTH zal ontwikkelen, is het volgens de website de bedoeling dat uiteindelijk alle 280 talen ondersteund zullen worden. Geheel volgens de gebruikelijke Wikipedia-stijl wordt er daarbij dus beroep gedaan op de gebruikers zelf om een bijdrage te leveren aan de nieuwe-functionaliteit.

Volgens Wikipedia zal de nieuwe engine voor het eerst verschijnen rond september 2017.