Wearables zijn op korte tijd enorm populair geworden. De gadgets kunnen je gedrag monitoren, tellen hoeveel stappen je zet per dag en je slaappatronen analyseren. Deze data is voor eenieder die zijn gezondheid hoog in het vaandel draagt erg interessant en maakt dat de wearables vlot over de toonbank gaan. Ook verzekeringsmaatschappijen zien toekomst in de gadgets, al zal dit niet voor iedereen positieve gevolgen hebben.

Door het analyseren van de data die door wearables worden opgeslagen, kunnen verzekeringsmaatschappijen namelijk inschatten hoe gezond jouw levensstijl is. Op basis van deze inschattingen kan het tarief van je verzekering worden aangepast. De verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden België is één van de eerste die wil experimenteren met dit principe.

“We willen de mogelijkheid van een nieuw tariefmodel onderzoeken. Hierbij zal rekening gehouden worden met de gezondheid van de verzekerde,” legt de verzekeraar uit. Om het toepassen van wearables te testen, heeft Nationale Nederlanden een wedstrijd onder zijn polishouders georganiseerd. Hierbij zullen 500 gelukkigen een smartwatch krijgen, waarna ze acht weken lang minimaal 7.500 stappen per dag moeten zetten en de verzekeraar toegang krijgt tot alle opgemeten data.

Reactie Nationale Nederlanden

In een reactie laat de verzekeraar Nationale Nederlanden weten dat de actie enkel tot doel heeft een gezonde levensstijl aan te moedigen. Hiervoor verzamelt de verzekeraar slechts het aantal stappen die deelnemers hebben gezet. Andere data, zoals lokalisatie, worden niet opgenomen in het experiment. Ook wil Nationale Nederlanden benadrukken dat ze niet van plan zijn een nieuw business model te koppelen aan de smartwatches.