Mocht je een bericht tegenkomen op Facebook van een vriend die het duidelijk niet meer ziet zitten, en maak je je ernstig zorgen? Dan heb je vanaf nu de kans dit bericht te rapporteren met de nieuwe zelfmoord-waarschuwingsknop.

Als je op de knop drukt, krijgt een speciaal opgeleid team bij Facebook daar melding van. Als zij ook denken dat er sprake is van ernst, krijgt de persoon in kwestie hulp aangeboden. De eerstvolgende keer dat hij of zij inlogt, verschijnt er een pop-upscherm met nuttige informatie om de persoon te helpen.

De nieuwe feature is ontworpen in samenwerking met de universiteit van Washington, en er werken specialistische organisaties aan mee, zoals Forefront, de National Suicide Prevention Lifeline en Save.org.

Mensen die een pop-up krijgen kunnen ervoor kiezen om een chatgesprek aan te gaan met een therapeut of krijgen een tip (bijvoorbeeld ‘ga iets lekkers koken’, of ‘ga een wandeling maken’). De pop-up kan echter ook worden genegeerd.

De komende maanden wordt de knop uitgerold bij alle gebruikers in de Verenigde Staten. Facebook zegt ook bezig te zijn “de mogelijkheden voor mensen buiten de VS te verbeteren”.