Volgens de Standaard wil Bart Tommelein (Open VLD) iedere Belg een “privacy-afrekening” laten ontvangen.

“Elke burger heeft het recht te weten in welke databank gegevens van hem zitten, wat daarmee gebeurt en hoe je eruit kunt worden verwijderd”, zegt Tommelein. Een door de overheid opgestuurde afrekening zou burgers hiervan op de hoogte brengen.

Het voorstel richt zich zowel op data die in het bezit zijn van overheidsinstanties als op gegevens die bedrijven over hun klanten verzamelen. De overheid heeft voor Tommelein een voorbeeldfunctie, maar ook bedrijven moeten van hem hun verantwoordelijkheid opnemen.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om uitwisselingen van data tussen verschillende instanties, zoals het gebruik van gegevens uit de databank van Financiën voor onderzoek aan universiteiten en het doorgeven van gegevens uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid aan de beheersinstanties voor nutsvoorzieningen om de sociale tarieven te regelen.

Tommelein neemt echter ook privébedrijven in het vizier. Hij veroordeelt niet per se het vergaren van klantgegevens, maar wel het feit dat die klant daar vaak onvoldoende over wordt geïnformeerd. “De klantenkaart in Colruyt of Delhaize dient niet alleen om u korting te geven; ze houdt ook uw aankoopgedrag bij, om aangepaste reclame te kunnen sturen. En de Belgacom- of Telenet-decoder registreert nauwkeurig uw kijkgedrag. Op basis daarvan ontvangt u gerichte aanbiedingen.” Voor online winkels – voor wie het extra eenvoudig is om hun praktijken aan de aandacht van de klant te onttrekken – rekent hij op een gelijkaardige Europese verordening.