Dat sms’en achter het stuur onverantwoord is, begint stilaan door te dringen bij de meeste mensen. Logisch, één hand is immers met je telefoon bezig en beide ogen zijn niet meer op de weg gericht.

Het lijkt dan ook plausibel dat handsfree sms’en met Google Glass een stuk veiliger is. Je hoeft je handen niet te gebruiken en bovendien kun je voor je uit blijven kijken. Een Amerikaanse studie, uitgevoerd aan de universiteit van Florida, toont echter aan dat Google Glass net zo gevaarlijk is achter het stuur als een traditionele smartphone.

Onderzoeker Ben Sawyer plaatste een veertigtal mensen tussen de twintig en de dertig jaar in een autosimulator. Allemaal kregen ze een sms waarop ze moesten antwoorden. De helft had een smartphone ter beschikking, de andere helft droeg Google Glass. Op het moment dat ze aan hun antwoord bezig waren, drukte de wagen voor de testpersonen stevig op de rem. Sawyer wilde weten of de reactiesnelheid van de Glass-dragers beter was dan die van de telefoon-sms’ers.

Te laat
Alle proefpersonen toonden een latere reactie omdat ze afgeleid waren. Opvallend genoeg was er geen verschil tussen Google Glass en de smartphone. Hoewel Glass op het eerste gezicht minder afleiding lijkt te veroorzaken vertaalt dat zich dus niet in een veiligere verkeerssituatie.

Een opvallende kanttekening bij de studie: de Glass-dragers herstelden wel iets sneller dan de anderen van hun bijna-ongeval.

De studie ligt in lijn met andere bevindingen. Zo zou ook handenvrij bellen niet significant veiliger zijn dan bellen met de gsm aan het oor. De reden is dat de afleiding en het gevaar niet ontstaat omdat je met één hand rijdt, maar omdat je met iets bezig bent dat losstaat van het verkeer. Een gesprekspartner in de wagen reageert wanneer je met 120 km/u op een schoolbus afstevent, iemand aan de andere kant van de lijn doet dat niet.

De les is hier niet dat handenvrij toch niet werkt, en dat sms’en dus niet zoveel kwaad kan. In tegendeel: technologie zoals een smartphone heeft geen plaats achter het stuur, of het nu om een telefoon in klassiek formaat gaat, of een computer in brilvorm: het resultaat blijft een ongeval.