Op 13 juli 2011 kondigde Telenet een prijsstijging voor bepaalde producten aan met ingang vanaf 16 augustus van dat jaar. Dat schoot Test-aankoop in het verkeerde keelgat: “De wet op de marktpraktijken verbiedt voor contracten van bepaalde duur immers zulke eenzijdige prijsaanpassingen of veranderingen van de voorwaarden ten nadele van de klant.”

Test-aankoop stapte naar de rechter en die besliste intussen dat de tariefaanpassing inderdaad gebaseerd was op oneerlijke bepalingen. De consumentenorganisatie eist dat Telenet het verschil aan de getroffen klanten terugstort.

Cijfers zouden aantonen dat zes op de tien klanten met een contract voor bepaalde duur ongeveer drie procent te veel betaalden voor hun internetabonnement. Volgens Test-aankoop gaat het om 700.000 klanten.

Telenet betwist dat cijfer in een reactie aan onze redactie. Volgens hen gaat het om slechts 35.000 klanten. Het bedrijf voegt daar aan toe dat de mogelijkheid om getroffen klanten terug te betalen op eigen initiatief onderzocht wordt sinds het vonnis viel op 26 april van vorig jaar. Gedupeerden, die nog steeds klant zijn bij Telenet, zullen vergoed worden met een bedrag van 1,21 euro per maand dat hun contract van bepaalde duur nog liep. Telenet benadrukt dat de rechter die terugbetaling niet eiste en dat de tegemoetkoming van henzelf uitgaat.

Op de website van Test-aankoop kunnen gedupeerden een formulier voor het aanvragen van zo’n terugbetaling invullen maar voor huidige klanten lijkt dat niet noodzakelijk. Wie nog steeds bij de telecomoperator aangesloten is, zal de vergoeding verrekend zien in de facturen van de komende twee maanden.