.”>

Een aanpassing in Instagrams gebruiksvoorwaarden laat het bedrijf toe om je foto’s te verkopen zonder jouw medeweten.

De populaire fotodienst Instagram heeft voor de eerste keer sinds de overname door Facebook haar gebruiksvoorwaarden grondig herbekeken. De aanpassingen hebben verstrekkende gevolgen voor de gebruiker.

Een eerste wijziging laat Instagram toe om informatie over haar gebruikers te delen met moederbedrijf Facebook, geaffilieerde organisaties en adverteerders.

De meest opmerkelijke toevoeging vinden we in de gebruiksvoorwaarden onder het titeltje “Rechten”. Instagram geeft zichzelf namelijk het recht om je foto’s door te verkopen, zonder dit zelfs maar aan jouw te laten weten of te compenseren.

Dit betekent dat je foto’s binnenkort zouden kunnen opduiken in advertenties, of andere plaatsen waar je het niet verwacht. Zo zou een hotel bijvoorbeeld de foto’s kunnen kopen die in en rond het hotel getrokken zijn, om ze vervolgens te gebruiken op een website of in een brochure.

Het is niet helemaal duidelijk of dit ook geldt voor foto’s van privé-accounts. Maar Instagram stelt alvast dat het niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het gebruik of vrijgeven van eender welke inhoud die jij aan het sociale netwerk levert.

Een laatste opmerkelijke aanpassing is dat bij advertenties die op de fotodienst worden weergegeven, niet noodzakelijk moet vermeld worden dat het om een advertentie gaat.

De nieuwe gebruiksvoorwaarden gaan op 16 januari 2013 van kracht, en zijn enkel van toepassing op foto’s die na deze datum worden getrokken. De enige manier om te voorkomen dat je foto’s (en gegevens) voor andere doeleinden worden gebruikt, is door je Instagram-account te verwijderen.