Netlog hoeft niet te gaan controleren of zijn gebruikers beschermde werken uitwisselen, zoals auteursrechtenvereniging Sabam vraagt. Het Europees Hof voor Justitie vindt die maatregel overdreven.

Om te gaan controleren op de uitwisseling van beschermde werken zou Netlog een algemene filter moeten installeren, volgens het Hof. En zo’n filter is een inbreuk op de privacy van de burger en bijgevolg niet toegestaan onder de Europese wetgeving over e-commerce.

Het is niet de eerste keer dat Sabam in het zand bijt omdat het buitensporige eisen stelt voor internetfiltering. Eerder besliste hetzelfde Europees Hof van Justitie al dat internetoperator Scarlet geen internetverkeer hoeft te filteren.

"Ik denk dat het na Scarlet een tijdje geleden nu wel duidelijk is dat aan het afdwingen van de naleving van het auteursrecht een grens te stellen is”, zegt Bart Van den Brande, advocaat bij Sirius Legal. “Die grens ligt dan blijkbaar bij het verplichten van tussenpersonen om zware financiële inspanningen te doen om filters in te bouwen die het geheel van hun verkeer moeten monitoren. Zeker als maar een klein percentage van dat verkeer potentieel inbreuken maakt op het auteursrecht.”

Niet dat Netlog nu een vrijhaven is geworden voor piraten. “De beslissing van het Hof is géén vrijgeleide om via Netlog of andere [sociale netwerken] auteursrechtelijk beschermd materiaal uit te wisselen. Netlog kan nog steeds aansprakelijk zijn bij inbreuken. Het betekent alleen dat Netlog niet verplicht kan worden om dure preventieve filters in te stellen.”