Het Vlaams Parlement zegt vanmiddag aan de Vlaamse regering dat er dringend meer jongeren wetenschappelijke en technologische studies moeten volgen.

De regering moet een becijferd plan opstellen om dat snel te bereiken. Nederland was er tot voor enkele jaren erger aan toe dan wij, en daar heeft zo’n plan succes gehad, zodat Nederland ons nu voorbij steekt, luidt het.

Bedrijven verhuizen
Onderzoek leert dat jongeren wel erg geboeid zijn door wetenschap en technologie, maar uiteindelijk niet voor die studies kiezen omdat ze ‘afgeleid worden’ naar andere oorden. Ons land scoort daardoor erg laag in allerlei onderzoeks- en innovatieranglijsten. Vlaanderen heeft ook constant een tekort aan mensen met een wetenschappelijke en technologische bagage.

“Jongeren studeren niet wat hen het meest boeit, en uiteindelijk wordt heel het land daar armer van: veel bedrijven verhuizen omdat ze hier de juiste krachten niet meer vinden”, zegt parlementslid Koen Van den Heuvel (CD&V) die de resolutie hierover schreef.

De Vlaamse Onderwijsraad en de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) trokken al aan dezelfde alarmbel en stelden dezelfde dwingende vraag aan de regering.

Ze vragen dat Vlaanderen doet wat Nederland al succesvol deed: een overkoepelend, krachtig en becijferd plan in plaats van talloze goed bedoelde maar snel weer ter ziele gaande initiatieven. Een beetje geld is ook nodig.

Parlementslid Koen Van den Heuvel (CD&V) vond medestanders in alle partijen op het Vlaams Belang na; al die partijen ondertekenden zijn resolutie die vanmiddag wellicht unaniem goedgekeurd wordt.

Welke minister?
De Vlaamse regering moet aan de slag als ze zo’n resolutie overhandigd krijgt. Die wil ook wel. Maar het parlement vraagt ook dat één minister de kar zou trekken, anders nemen alle ministers weer initiatieven in verspreide slagorde.

Binnen de regering is er nog geen eensgezindheid wie dat dan wel moet wezen. Minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) en zijn administratie willen die kar wel trekken. Maar zijn partij ziet liever Ingrid Lieten (SP.A), vice-minister-president en minister van Innovatie het voortouw nemen. En N-VA wil dan weer dat haar minister van Werk, Philippe Muyters, er zijn schouders mag onderzetten.

Het parlement wil ook dat er eerst een Staten-Generaal komt met alle betrokkenen. Het plan moet door de mensen in het veld gedragen worden, luidt het.