De Ombudsdient voor Telecommunicatie signaleert een toenemend aantal klachten over de hoge opzeggingskosten bij het stopzetten van een gsm-abonnement. Maar sommige operatoren doen het beduidend beter dan andere.

Voor wie er nog aan twijfelde: de verhalen over cowboypraktijken in de telecomsector zijn echt waar. In 2010 ontving de Ombudsdienst voor Telecommunicatie bijna 26.000 schriftelijke klachten van ontevreden consumenten. Een groot aantal daarvan gaat over het stopzetten van telefoniecontracten en de hoge opzeggingskosten die daarmee gepaard gaan.

Extreem hoge opzegkosten
Zo was er bijvoorbeeld een klacht van een consument die zijn gsm-abonnement bij Proximus wilde overdragen naar Mobistar. Toen hij hierover telefonisch (dus mondeling) contact opnam met de klantendienst van Proximus, werd hem verzekerd dat er geen opzeggingskosten zouden worden aangerekend bij de overstap. Een tweetal maanden na de verhuizing werd zijn bankrekening echter gedebiteerd voor een bedrag van 1.419,35 euro aan opzeggingskosten ten gunste van Proximus.

Volgens het jaarverslag van de ombudsdienst is dat spijtig genoeg geen uitzonderlijk verhaal en zijn zowel de onredelijke hoge opzeggingsvergoedingen als de gebrekkige informatie hierover veel consumenten een doorn in het oog.

"En de verwarring wordt vaak nog verder in de hand gewerkt door onduidelijkheid over de looptijd van het abonnement", legt ombudsman Luc Tuerlinkx uit. "Vaak contacteren operatoren hun bestaande abonnees met een voorstel om gratis, bijkomende voordelen aan het abonnement te koppelen. Gaat de abonnee daarop in, dan wordt het abonnement automatisch verlengd met een bepaalde termijn, zonder dat dit expliciet wordt gemeld."

Wetsontwerp
Maar er is beterschap op komst. Ter omzetting van een Europese richtlijn werkt de regering in lopende zaken momenteel aan een wetsontwerp dat hier paal en perk aan moet stellen. Volgens de woordvoerder van minister Van Quickenborne zal dit voorstel nog voor de zomer goedgekeurd worden.

Daarin zou zowel een maximale looptijd worden vastgelegd voor gsm-abonnementen alsook een maximale opzegvergoeding. Naar verluidt zouden in het ontwerp ook bijkomende beschermingsmaatregelen staan om misbruik te voorkomen bij verkoop per telefoon.

En, last but not least, het is de bedoeling dat de nieuwe bepalingen ook al van toepassing worden voor bestaande contracten.

 

External links

Ombudsdienst voor Telecommunicatie