Nederlandse en Belgische jongeren onder de 18 jaar kopen erg weinig online. Dit blijkt uit het internationale onderzoek The Habbometre van Habbo Hotel, een community voor jongeren. Aan de studie namen ruim 47.000 respondenten uit 33 landen deel, voornamelijk jongeren onder de 18 jaar.

Opvallend is dat respectievelijk slechts 4 en 7 procent van de Nederlandse en Belgische jeugd online muziek koopt. Dat zijn veruit de slechtste scores. Het Verenigd Koninkrijk (28 procent), de Verenigde Staten (27 procent), Duitsland (25 procent), Spanje, Italië (allebei 19 procent) en Frankrijk (18 procent) doen het stukken beter.

Illegaal downloaden
Eveneens bedroevend is dat 37 procent van de Nederlandse en Belgische jongeren illegaal downloadt. In Europa doet alleen Spanje het slechter met 41 procent. De koploper is Maleisië (46 procent), gevolgd door Argentinië en Brazilië (beide 43 procent).

Oftewel, Nederlanders en Belgen downloaden liever onbetaald, in tegenstelling tot andere jongeren die eerder online muziek kopen. Overigens, respectievelijk 7 en 10 procent van Nederlandse en Belgische tieners koopt nog cd’s.

Nederland boekt daarentegen de hoogste score als het gaat om muziek streamen, bijvoorbeeld via Spotify. Ruim de helft (53 procent) doet dit, wellicht door het grote aantal internetaansluitingen. Ook in België is het populair (46 procent).

Hitlijst populair
23 procent van de Nederlandse jeugd gebruikt sociale netwerken vaak om muziek aan te raden aan vrienden. Iets minder dan de helft (47 procent) doet dit soms.

In België zijn deze scores respectievelijk 21 en 43 procent. In Nederland wendt slechts 3 procent de netwerken aan om informatie te vinden over nieuwe muziek. De meerderheid (72 procent) beroept zich op populaire muzieklijsten van radio- en televisiestations. Lekker ouderwets.

External links

Habbo Hotel