Vlaanderen krijgt eindelijk één gecentraliseerd en gedigitaliseerd audiovisueel archief. Burgers kunnen dat collectieve beeldgeheugen online raadplegen.

De voorbereidingen zijn al lang aan de gang, maar vrijdag zette de Vlaamse regering het licht op groen: de vzw De Krook krijgt de opdracht nog voor de zomer een strategisch operationeel plan op te stellen, dat een blauwdruk moet worden voor het digitale audiovisuele archief.

Dat zal naast de nieuwe bibliotheek en het centrum voor nieuwe media een onderdeel worden van de Krook in Gent, een ambitieus project dat in 2015 zal verrijzen in de circusbuurt.

Minister van Media Ingrid Lieten geeft uitleg:

"In het gedrukte tijdperk hadden we een nationaal archief en een nationale bibliotheek waar alles werd opgeslagen in dikke mappen met een stempel en een nummer.

"Voor het digitale tijdperk bestaat zoiets nog niet. Er komt steeds meer materiaal bij – de VRT, commerciële omroepen en diverse culturele instellingen zijn al enkele jaren bezig met het opbouwen van een digitaal archief – maar dat materiaal is versnipperd over heel Vlaanderen. Bovendien bestaan er geen duidelijke afspraken over hoe je dat technisch moet aanpakken, of hoe je die audiovisuele schat beschikbaar moet maken voor het publiek."

Hebben we het nu over beeldmateriaal uit de oude doos?
Lieten:
 "Oud én nieuw. Er is allereerst een massa oud audiovisueel erfgoed, op analoge dragers zoals film en video, dat dringend gedigitaliseerd moet worden omdat het anders verloren dreigt te gaan. Een conserverende maatregel dus, maar als je het gedigitaliseerd hebt, is het meteen ook makkelijker toegankelijk voor een breder publiek.

"Ik denk bijvoorbeeld aan filmbeelden van de bevrijding, processen en stoeten, beelden van het carnaval in Aalst in lang vervlogen tijden, noem maar op. De VRT alleen heeft een archief met 170.000 uur film en 160.000 uur VHS-opnamen, die zijn al enkele jaren bezig met restaureren en digitaliseren. Maar ook theatergezelschappen, musea en de hele erfgoedsector hebben een massa materiaal."

Wie profiteert er van zo’n digitaal archief?
Lieten: "Allereerst de mediasector en de culturele erfgoedsector zelf. Het centraliseren maakt digitalisering en archivering een stuk effectiever en minder kostelijk. Veel instellingen zijn trouwens te klein om dat zelf te doen: dat vergt personeel, apparatuur en knowhow. Ik heb alvast twee miljoen euro uitgetrokken voor infrastructuur – servers en zo – voor het nieuwe archief.

"Maar ook de gebruiker zal ervan profiteren, want die schat aan audiovisueel materiaal wordt nu veel gemakkelijker consulteerbaar. Nuttig voor het onderwijs en voor iedereen die met erfgoed bezig is. Maar ook verenigingen, bedrijven en individuele burgers zullen in dat enorme collectieve Vlaamse geheugen kunnen snuisteren."

Het volledige artikel is te lezen op De Standaard Online.

External links

www.vlaandereninbeeld.net

External links

www.beeldengeluid.nl

External links

www.ina.fr