Door een fout bij De Post kan het nieuwe Clickx-nummer van deze week iets later in de bus vallen; we verwachten een vertraging tot enkele dagen. We moeten onze trouwe lezers dus even om geduld vragen, en dat nét bij het verschijnen van ons vernieuwde magazine. Onze excuses hiervoor, het is uiteraard de bedoeling dat alle abonnees hun Clickx steeds uiterlijk op dinsdag in de bus krijgen.