Uit een studie blijkt dat negentig procent van de Belgische studenten films, games en muziek downloadt. De meeste bestanden worden illegaal van het internet gehaald. Bij films gaat het zelfs in vier op de vijf gevallen om een illegale kopie.

Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door de Karel de Grote-Hogeschool in opdracht van de Belgian Anti-piracy Federation (BAF), de Business Software Alliance (BSA) en Sabam.

Muziek
Muziek wordt het vaakst door studenten gedownload; 77 procent van de ondervraagden haalt wel eens liedjes van het internet. In bijna tweederde van de gevallen gebeurt dit illegaal (64 procent).

Drie op de tien studenten gebruiken het internet ook voor het binnenhalen van films en software. In totaal zegt 79 procent de filmbestanden illegaal verkregen te hebben. Bij software gaat het om 35 procent illegale versies.

Games worden door twaalf procent van de ondervraagde studenten gedownload. Ook hier gaat het bijna twee op de drie keer om illegale bestanden (62 procent).

Onwetend
Uit het onderzoek blijkt bovendien dat jongeren vaak niet weten wanneer ze illegaal downloaden. Zes op de tien studenten denken dat wanneer ze op een bepaalde site moeten betalen om te downloaden, het sowieso wel om een legale website zal gaan.