Windows 10 heeft de mogelijkheden naar de opdrachtregel toe weliswaar wat verruimd (het is bijvoorbeeld mogelijk rechtstreeks data via het Windows klembord tussen de GUI en de CLI uit te wisselen, en je kan een consolevenster wat transparanter maken), maar echt comfortabel wordt het pas als je de opdrachtregel vanuit een euh… grafische interface bedient. PowerCmd maakt dat mogelijk.

Opdrachtvenster

PowerCmd, dat je als administrator uitvoert, opent een opdrachtregelprompt in een venster. Van hieruit staan je dan de ‘normale’ opdrachtregelcommando’s ter beschikking. Handig is ook de autocomplete-functie (die je overigens kan in- en uitschakelen): naarmate je letters intikt stelt die de mogelijke bestandsnamen voor uit de map waarin je op dat moment aan het werken bent (via het cd-commando kan je uiteraard een andere map selecteren).

Standaard is ook een venster met de beschikbare omgevingsvariabelen zichtbaar: met een eenvoudige copy- & paste-operatie kan je zo’n variabele dan in het opdrachtregelvenster plakken. Het is trouwens op eenvoudige manier mogelijk bijkomende opdrachtregelvensters toe te voegen: elk van deze vensters is dan via een ander tabblad beschikbaar.Vanuit het contextmenu (van een geselecteerd stukje tekst) komen nog een paar extra functies ter beschikking, zoals  Find, Search on the Internet, Toggle Bookmark (en verder Previous, Next en Delete Bookmark), Clear the Screen, enz.

Logbestand

Handig is ook dat de in- en uitvoer van elk opdrachtregelvenster standaard in een afzonderlijk logbestand wordt bewaard. Of dat moet gebeuren, hoe en waar bepaal je echter geheel zelf. De logs benader je dan eenvoudigweg door het indrukken van een knop. Het is ook mogelijk allerlei commando’s met parameters aan eigen sneltoetsen te koppelen. Het uitzicht van PowerCmd laat zich tevens verregaand personaliseren. Er is ook een (betaalde) registratie mogelijk die je van support voorziet, maar de exacte verschillen tussen de gratis download en de geregistreerde versies zijn ons verder niet erg duidelijk.