Er zijn tig functies en opties die je toelaten Windows op je eigen gebruikspatroon af te stemmen. Het probleem is alleen dat veel van deze onderdelen lastig te vinden of te doorgronden zijn. PC Tasks Optimizer tracht aan dit euvel tegemoet te komen door de optimale instellingen te vinden aan de hand van een reeks (eenvoudige) “Ik gebruik…” of “Ik gebruik niet…”-scenario’s.

Wanneer je PC Tasks Optimizer opstart, verschijnt een venster met daarin een 19-tal hoofdonderdelen. Sommige onderdelen zijn verder opgesplitst in twee of meer items. In totaal tellen we 31 items waar je al dan niet een vinkje bij kan plaatsen.

Eenvoudige keuzes

In de meeste gevallen gaat het om eenvoudige scenario’s, zoals “I do not use Microsoft Active Directory”, “I do not connect any devices via Bluetooth”, “I do not want Windows to routinely perform performance assessments” en “I have disabled Windows SmartScreen”.

Op basis van de keuze die je maakt (lees: de vinkjes die je plaatst) zal PC Tasks Optimizer dan bepaalde onderdelen of functies op non-actief zetten wanneer je de knop Optimize Tasks indrukt. Sommige items vinden we echter niet zo duidelijk of eenduidig. Is het voor gebruikers wel duidelijk genoeg wat er bijvoorbeeld gebeurt als je een vinkje plaatst bij “I have disabled the automatic creation of system restore points”? Wordt deze functie dan ingeschakeld als je hier een vinkje plaatst of net niet? Een duidelijker verwoording zou alvast kunnen zijn: “I want to have the automatic creation of system restore points disabled”. Een gemiste kans ook dat er geen verdere uitleg bij de 31 items staat. Ongeveer de enige informatie die je binnen het programma terugvindt, is het pad naar de bewuste functie. Voor het overige moet je dus zelf maar dokter Google aanspreken.

Verder is er nog de knop Optimize PC, maar die blijkt weinig meer dan een link naar een drietal verwante tools van dezelfde maker: Game Fire, PC Startup Master en PC Services Optimizer.